Symboliczny cmentarzyk ofiar gór - Jak tam dojść? Jak tam dotrzeć? Jakimi szlakami się kierować? Jaka jest historia tego miejsca?

Symboliczny cmentarzyk ofiar gór w Kotle Łomniczki, na wysokości 1310 m n.p.m. Krótka historia...

 • W 1982 r. z inicjatywy Koła Przewodników Sudeckich - Oddział Sudety Zachodnie powstała idea utworzenia symbolicznego cmentarzyka ofiar gór dla uczczenia pamięci osób, które tragicznie zginęły w górach.
 • W 1985 roku na zboczach Kotła Łomniczki ustawiono metalowy krzyż o wysokości 2,4 m z napisem OFIAROM GÓR oraz nieco niżej tablicę ze słowami "MARTWYM KU PAMIĘCI - ŻYWYM KU PRZESTRODZE". Sentencja na pamiątkowej tablicy zaczerpnięta została z dzwonu kaplicy cmentarnej Symbolicznego Cmentarza Ofiar Gór znajdującego się u podnóża tatrzańskiego szczytu Osterwa.

Komu został poświęcony?

 • ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • sudeckim przewodnikom górskim,
 • przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego,
 • pracownikom Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • członkom Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego
 • funkcjonariuszom Straży Granicznej

Jak dojść do Symbolicznego Cmentarzyku Ofiar Gór?

Symboliczny Cmentarzyk Ofiar Gór znajduje się w Kotle Łomniczki, poniżej Domu Śląskiego. Dotrzeć do niego można czerwonym szlakiem. Uwaga! Szlak jest zamykany zimą. 

Informacje dodatkowe:

 • Na Symbolicznym Cmentarzyku umieszczane są tabliczki pamiątkowe ze stopu metali kolorowych o wymiarach 7 x 15 cm, poświęcone osobom związanym zawodowo z Karkonoszami, które tragiczne zginęły w tym regionie. W uzasadnionych przypadkach  mogą tam być umieszczane tablice poświęcone także osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju turystyki, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody w Karkonoszach.
 • Zezwolenia na montaż tablicy pamiątkowej na terenie cmentarzyka udziela każdorazowo Rada Cmentarzyka, składająca się z przedstawicieli Grupy Karkonoskiej GOPR, PTTK Oddział Sudety Zachodnie, KPN oraz przewodników górskich sudeckich.
 • Samowolne umieszczanie tablic na symbolicznym cmentarzyku ofiar gór skutkuje natychmiastowym ich usunięciem.

Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.karpacz.com.pl nie odpowiada.

Galeria

Lokalizacja

serce Twoje ulubione obiekty 0