Ścieżki dydaktyczne KPN

Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne wytyczone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego pokrywają się z przebiegiem znakowanych szlaków turystycznych i dodatkowo oznaczone są białym kwadratem z biegnącym po przekątnej zielonym paskiem. Kolejne przystanki (stanowiska) na ścieżkach są numerowane cyframi arabskimi na białym tle. W chwili obecnej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnionych jest 9 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wyposażonych w stanowiska dydaktyczne, które prezentują najciekawsze walory przyrodnicze w najbliższym otoczeniu stanowiska.

Jakie ścieżki są dostępne? ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA CHOJNIK

 • Przebieg ścieżki: Sobieszów, brama wejściowa do Karkonoskiego Parku Narodowego u podnóża góry Chojnik, Zbójeckie skały, Skalny grzyb (szlak czarny), Zamek Chojnik (szlaki czarny i czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 10
 • Długość: 1,7 km w jedną stronę
 • Różnica wzniesień: około 270m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2,5h do Zamku Chojnik
 • Kiedy korzystać: ze ścieżki można korzystać przez cały rok

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WOKÓŁ KOTŁÓW WIELKIEGO I MAŁEGO STAWU

 • Przebieg ścieżki: Polana (dojście z Karpacza od PKS "Biały Jar" - zielonym szlakiem, lub od Świątyni Wang - szlakiem niebieskim), Skały Pielgrzymy, Słonecznik (szlak żółty), nad krawędziami Kotłów Wielkiego i Małego Stawu (szlak czerwony), Rozdroże koło Spalonej Strażnicy (szlak czerwony), schronisko"Strzecha Akademicka", schronisko "Samotnia" (szlak niebieski), "Domek Myśliwski", Polana (szlak niebieski), Doliną Pląsawy, Marmit w dolinie Łomnicy (szlak zielony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9
 • Długość: 8,5km
 • Różnica wzniesień: około 330m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: najbezpieczniejszy jest okres od kwietnia do września, istnieje możliwość korzystania ze ścieżki zimą - z użyciem odpowiedniego sprzętu narciarskiego

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - ŚLĄSKĄ DROGĄ NA ŚNIEŻKĘ

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (przystanek autobusowy PKS "Biały Jar"), dolna stacja wyciągu na Kopę (tu wchodzimy na obszar Karkonoskiego Parku Narodowego), Biały Jar (czarny szlak), Przełęcz pod Śnieżką - "Śląski Dom" (czarny szlak, obok górnej stacji wyciągu na Kopę), Śnieżka (szlak niebieski)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 8
 • Długość: 7km
 • Różnica wzniesień: około 870m
 • Czas przejścia: 3-4h w jedną stronę
 • Kiedy korzystać: od maja do września, zimą szlak w Białym Jarze jest zamknięty ze względu na zagrożenie lawinowe 

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY 

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (dawny kamieniołom opodal Muzeum Sportu i Turystyki), Krucze skały, Sowia Dolina (granica KPN), Sowia Przełęcz (czarny szlak), Czarny Grzbiet, Śnieżka (czerwony szlak), Przełęcz po Śnieżką (szlak czarny i czerwony), Kocioł Łomniczki, schronisko "Nad Łomniczką" (szlak czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 10,2km
 • Różnica wzniesień: około 980m
 • Czas przejścia: 6-8h
 • Kiedy korzystać: od czerwca do września

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA PO EKOSYSTEMACH LESNYCH KPN 

 • Przebieg ścieżki: Jagniątków, Gospodarstwo Szkółkarskie KPN (dojście od przystanku autobusowego MZK przy Domu G. Hauptmanna), Droga pod Reglami, Petrówka do granicy państwowej (czarny szlak), Śląskie Kamienie, Czeskie Kamienie, Czarna Przełęcz (szlakiem czerwonym), Rozdroże pod Śmielcem (szlak niebieski), Czarny Kocioł Jagniątkowski (szlak zielony), Jagniątków-szkółka (czarny szlak, następnie niebieski - Koralową ścieżką)
 • Ilość punktów dydaktcznych: 20
 • Długość: 12,2km
 • Różnica wzniesień: około 850m
 • Czas przejścia: 6-7h
 • Kiedy korzystać: od maja do września

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA DO WODOSPADU SZKLARKI

 • Przebieg ścieżki: parking przy szosie Szklarska Poręba-Jelenia Góra (dojście dla pieszych turystów ze Szklarskiej Poręby - szlak zielony wzdłuż rzeki Kamiennej) z Piechowic (szlak niebieski), Wąwóz Szklarki (szlak niebieski i czarny), schronisko "Kochanówka", Wodospad Szklarki
 • Ilość punktów dydaktycznych: 3
 • Długość: 375m
 • Różnica wzniesień: 11m
 • Czas przejścia: 7-10min. w jedną stronę
 • Największe nachylenie: 17%
 • Dostosowanie: Ścieżka jest wyposażona w zatoczki-mijanki, zatokę zmysłów, WC i podest widokowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parter schroniska "Kochanówka" jest również przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA SZRENICĘ

 • Przebieg ścieżki: Szklarska Poręba (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej), Wąwóz Kamieńczyka (czarny szlak), granica KPN (węzeł szlaków - czarny, czerwony), Wodospad Kamieńczyka, Hala Szrenicka (szlak czerwony), zielonym szlakiem w kierunku Końskich Łbów i Trzech Świnek, Szrenica (szlak czerwony, czarny)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 12km
 • Różnica wzniesień: około 680m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października

TRANSGENICZNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - POLODOWCOWE DZIEDZICTWO KARKONOSZY

 • Przebieg ścieżki: schronisko "Samotnia", schronisko "Strzecha Akademicka" (szlak niebieski), Biały Jar (szlak żółty - zimą zamknięty dla ruchu turystycznego), Przełęcz pod Śnieżką (czarny szlak), Turystyczne przejście graniczne - "Schustlerova cesta" - schronisko "Lučni bouda"
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9 - 5 na terenie KPN, 4 na terenie KRNAP(Czechy)
 • Długość: 7,5km
 • Różnica wzniesień: 235m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od maja do września

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - CHOJNIK

 • Uwaga!!! Ścieżka jest niedostępna dla normalnego ruchu turystycznego. Jest wyznaczona poza szlakami turystycznymi. Korzystać z niej można tylko po uzgodnieniu i w obecności pracowników edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Przebieg ścieżki: trzy wzajemnie uzupełniające się warianty ścieżki wytyczone są na północnym stoku Góry Chojnik, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zaczynają się i kończą przy budynku dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Wariant I - "Leśne wrota"
 • Długość ścieżki: 800m
 • Czas trwania zajęć: 1-2 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: Ścieżka przeznaczona jest dla małych dzieci od przedszkola do klas I-III szkoły podstawowej
 • Opis zajęć: na tej części ścieżki poznajemy skutki erozji, mijane gatunki drzew, poznajemy sąsiadujące ze sobą las i łąkę śródleśną , można przeprowadzić tutaj proste badania terenowe i zabawy
 • Wariant II - "Skarby historii"
 • Długość ścieżki: 1700m
 • Czas trwania zajęć: 2-3 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, średnich i studentów
 • Opis zajęć: uczymy się rozpoznawać na niej gatunki drzew, obserwujemy sukcesję ekologiczną, obieg materii w przyrodzie, uczymy się spostrzegawczości w czasie zabawy "Poszukiwacze zaginionych śmieci". Poznajemy część historii regionu na cmentarzu rodziny Cogho, a także sposoby pomocy zwierzynie leśnej przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego podczas lekcji w "Zielonej klasie".
 • Wariant III - "Zbójecka droga"
 • Długość ścieżki: 2800m
 • Czas trwania zajęć: 3-4 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka jest przeznaczona dla zaawansowanych młodych przyrodników
 • Opis zajęć: poznajemy zmiany w drzewostanie , stadia sukcesji, różne typy plech porostów, unikatowe formy skalne. Uczymy się też korzystać z kluczy do oznaczania mchów i porostów i roślin zielnych. Poznajemy ich znaczenie jako organizmów symbiotycznych i bioindykatorów.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA DOLINA WILCZEGO POTOKU

 • Długość ścieżki: ok. 3,5 km
 • Ilość przystanków informacyjnych: 8
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 750 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 50 m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka stanowi pętlę prowadzącą szlakami turystycznymi KPN od budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zielonym szlakiem do Drogi Urszuli, następnie Drogą Urszuli do szlaku żółtego nad potokiem Łomniczka i żółtym szlakiem z powrotem do budynku CI KPN. Ścieżka udostępniona jest w całości dla pieszych i częściowo (Droga Urszuli) dla rowerzystów. Wędrując ścieżką poznamy specyfikę karkonoskich łąk, rolę martwego drewna w przyrodzie, dowiemy się po co klonuje się jodłę w Karkonoskim Parku Narodowym i jak dbamy o dzikie zwierzęta. Na trasie ścieżki możemy podziwiać także piękno i siłę górskich potoków, powoli rzeźbiących skalne podłoże.  Na ścieżce wyznaczonych jest osiem przystanków informacyjnych.

ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNE WE WSCHODNICH KARKONOSZACH

 • Długość ścieżki: około 17 km
 • Ilość przystanków: 14
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 1602 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 802 m
 • Czas przejścia: około 8 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka prowadzi poprzez niezwykle ciekawe pod względem geoturystycznym tereny wschodnich Karkonoszy. Początek ścieżki znajduje się przy budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, następnie trasa prowadzi żółtym szlakiem do schroniska nad Łomniczką, dalej czerwonym szlakiem poprzez Kocioł Łomniczki na Przełęcz pod Śnieżką w okolicach Śląskiego Domu, następnie na szczyt Śnieżki i dalej Czarnym Grzbietem do Sowiej Przełęczy, stamtąd na Skalny Stół i z powrotem na Sowią Przełęcz, skąd czarnym szlakiem poprzez Sowią Dolinę schodzi do Karpacza. Wędrując ścieżką zapoznamy się z geologią i geomorfologią tego rejonu Karkonoszy, m.in. spływami gruzowo-błotnymi, polodowcowym Kotłem Łomniczki, budową geologiczną Śnieżki i Czarnego Grzbietu, gruntami strukturalnymi, rzadkimi minerałami i dolinami górskich potoków. Na ścieżce wyznaczonych jest czternaście przystanków informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.karpacz.com.pl nie odpowiada.

Galeria

Lokalizacja

631 wyświetleń w 2023r.

Kategorie atrakcji

Pozostałe atrakcje turystyczne

Schronisko Strzecha Akademicka Schronisko PTTK Strzecha Akademicka położone na zachodniej stronie polany - Złotówki na wysokości 1258 m. Drugie co d...

Kościółek Wang Średniowieczna drewniana Świątynia Wang stanowi największą atrakcję Karpacza. Położona j...

Położenie oraz historia Dzikiego Wodospadu Nieopodal  hotelu „Biały Jar” w Karpaczu oraz dolnej stacji wy...

Dzieje Karpacza Pierwsze informacje o Karpaczu pojawiły się w Księgach Walońskich z XIV w. Pierwsi mieszkańcy przybyli z powodu kruszców jakie można było tu spotkać: złot...

Całoroczne lodowisko w Karpaczu Godziny otwarcia: Obiekt czynny jest w godzinach od 10.00 do 21.00 (w sezonie letnim or...

Park Bajek Kilka informacji... Park Bajek to przedsięwzięcie braci Stanek z Karpacza. Jest pomysłem na miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu dla rodzin z dziećmi. Atrakcja została otwart...

Muzeum Sportu i Turystyki Muzeum mieści się w centrum w zabytkowej, górskiej chacie o konstrukcji przysłupowej. Na wystawach stałych i cza...

Wyciągi narciarskie w Karpaczu Na terenie Karpacza jest dostępnych wiele wyciągów narciarskich, które są dostosowane do każdego turysty, tak aby wszyscy mogli w ...

Trasy narciarskie w Karpaczu W Karpaczu znajduje się wiele tras narciarskich, które są chętnie odwiedzane przez Turystów. Te miejsca charakteryzują się różnorodnością. Ka�...

Małe miasteczka, dziki zachód, kraina Świętego Mikołaja, podwodny świat, makieta bitwy powietrznej oraz wiele innych. Do dyspozycji odwiedzających są również: stanowiska...

Park Wodny Tropikana Godziny otwarcia: Basen Wewnętrzny czynny w godzinach: 8:00-21:00. Cennik: Osoby zameldowane w hotelu - wstęp nieodpłatny.

Schronisko na Przełęczy Okraj Schronisko PTTK Na Przełęczy Okraj znajduje się na wysokości 1046m n.p.m. Tworzą go dwa budynki. Pierwszy murowany ...

Aquapark Sandra Wodny odpoczynek w Sandra SPA... Harmonia, odprężenie, witalność – SPA to szum wody, zapach olejków, ciepło sauny, masaż, relaks – tut...

Kolejka turystyczna Karpacz Ekspress Kolejka turystyczna to bardzo ciekawa atrakcja dla wszystkich tych, którzy chcą zwiedzić Karpacz, jak i jego okolice. Każdą rozpoczętą prz...

Miejskie Muzeum Zabawek W muzeum można podziwiać kolekcję lalek i zabawek z całego świata (ponad 2000 eksponatów), której podstawę stanowi prywatny zbiór...

Escape Room Karpacz Project Un-Lock Escape Room korzenie swoje ma ze świata wirtualnego. Celem było i jest ucieczka z zamkniętego pomieszczenia po znalezieniu i rozwiązaniu wszys...

Lipa Sądowa Lipa Sądowa położona naprzeciwko obecnej Ośrodka Wczasowego Bachus. Jej nazwa wzięła się stad,...

Skwer Śladów ZdobywcówKrótka historia tego miejsca...W centrum Karpacza, przy Urzędzie Miejskim znajduje się atrakcja turystyczna, którą jest Skwer Zdobywców. Idea ora...

Młyn Miłości Z tym miejscem wiążę się pewna legenda o miłości.. Córka miejscowego młynarza żywiła bardzo duże uczucia do Ducha Gór, więc kazała ludności wybudować ...

Lapońska wioska Kalevala Kalevala to projekt prawdziwej lapońskiej wioski, typowej dla  regionu Finlandii. W wiosce czeka na gości wiele t...

Mała Japonia to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To nie tylko przepiękny ogród japoński, ale także kawałek prawdziwej Japonii. Został skomponowany zgodnie z japońską sztuką zakładania ogrodów...

Dream Jump - Karkonosze  Skąd ten szalony pomysł? Gdy zobaczyliśmy skoki Bungee, wielu stwierdziło, że jest to swoiste apogeum osiągnięć ludzkiej kreatywności w tak wąsk...

Wędrówki na rakietach śnieżnych Dlaczego warto użyć rakiet śnieżnych? Konieczność przemieszczania si...

Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie W tym miejscu na pewno nie można narzekać na nudę. To idealna alternatywa na niepogodę. Tutaj w fascynujący, interaktywny i dynamiczny spos...

Karkonoski Park Narodowy Kilka ogólnych informacji: Karkonoski Park Narodowy, utworzony 16 stycznia 1959 roku, jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych. Ob...

Karkonosze Karkonosze - pasmo górskie o długości ok. 70 km i szerokości 8-20 km, rozciągające się w zachod...

Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne wytyczone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego pokrywają się z prze...

Szlaki turystyczne Karkonoszy Oznakowanie szlaków... Należy pamiętać, że kolor szlaku nie oznacza jego stopnia trudności. Nieprawdą też jest, że w danym...

Krucze Skały Kilka ciekawych informacji... Krucze Skały znajdują się na wschód od centrum Karpacza, nad prawym brzegiem Płomnicy. Są one formacją skal...

Ruiny Zamku Chojnik Ruiny Położone są na wzgórzu Chojnik (627 m n.p.m.), nad dzielnicą Jeleniej Góry - Sobieszowem. Zamek Chojnik wybudowany został w XIV w. przez księcia z l...

Całoroczny Park Linowy TARZAN Park jest największym tego typu obiektem w Karkonoszach. Funkcjonuje od 2009 roku i już na stałe wpisał się...

Dom Morgensterna w Karpaczu Historia: Ciekawym miejscem na mapie Karpacza jest dom profesora Carla Ernsta Morgensterna (1847-1928). Ten pochodzący z...

Singletracki w Karkonoszach Pasmo Rowerowe Olbrzymy to trasy położone na terenie trzech gmin: Jelenia Góra, Piechowice i Podgórzyn. Pasmo to ścieżki MTB, czyli przeznaczone dla k...

Skarby Ziemi Juna Skarby Ziemi Juna to miejsce idealne dla prawdziwych miłośników minerałów. Firma ta powstała w 1989 roku, jednak po dro...

Schronisko Samotnia Schronisko Samotnia, malowniczo stojące w Karkonoszach, w Kotle Małego Stawu nad tymże stawem, jest ...

Jelenia Góra Jelenia Góra to 900-letnie miasto leżące w kotlinne jeleniogórskiej w sercu 

Szklarska Poręba Szklarska Poręba - malowniczo położona w dolinie rzeki Kamiennej, pomiędzy Górami Izerskimi a Karkonoszami, jest największym oś...

Borowice Borowice, jak wiele miejscowości w okolicy, założył wygnaniec z Czech (szwajcarski cieśla - Meertin Marksteiner) – w XVII w. trwała tam ...

Podgórzyn Podgórzyn to wieś, a zarazem siedziba gminy, położona na wysokości 350 - 480 m n.p.m., nad strumieniem Podgórna. Najwcześniejsze info...

Przesieka Przesieka to turystyczna, podgórska miejscowość leżąca w niewielkiej odległości od Karpacza�...

Zachełmie Zachełmie to niewielka wieś leżąca w karkonoskiej gminie 

Chata Walońska Waloni, pochodzący z Belgii i północnej Francji poszukiwacze cennych minerałów, rozpoczęli swe górnicze prace w Karkonoszach już w średniowieczu. To właśni...

chevron_left
chevron_right
serce Twoje ulubione obiekty 0