Ścieżki dydaktyczne KPN - jaka jest trasa ścieżki, ile trwa przejście?

Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne wytyczone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego pokrywają się z przebiegiem znakowanych szlaków turystycznych i dodatkowo oznaczone są białym kwadratem z biegnącym po przekątnej zielonym paskiem. Kolejne przystanki (stanowiska) na ścieżkach są numerowane cyframi arabskimi na białym tle. W chwili obecnej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnionych jest 9 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wyposażonych w stanowiska dydaktyczne, które prezentują najciekawsze walory przyrodnicze w najbliższym otoczeniu stanowiska.

Jakie ścieżki są dostępne? ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA CHOJNIK

 • Przebieg ścieżki: Sobieszów, brama wejściowa do Karkonoskiego Parku Narodowego u podnóża góry Chojnik, Zbójeckie skały, Skalny grzyb (szlak czarny), Zamek Chojnik (szlaki czarny i czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 10
 • Długość: 1,7 km w jedną stronę
 • Różnica wzniesień: około 270m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2,5h do Zamku Chojnik
 • Kiedy korzystać: ze ścieżki można korzystać przez cały rok

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WOKÓŁ KOTŁÓW WIELKIEGO I MAŁEGO STAWU

 • Przebieg ścieżki: Polana (dojście z Karpacza od PKS "Biały Jar" - zielonym szlakiem, lub od Świątyni Wang - szlakiem niebieskim), Skały Pielgrzymy, Słonecznik (szlak żółty), nad krawędziami Kotłów Wielkiego i Małego Stawu (szlak czerwony), Rozdroże koło Spalonej Strażnicy (szlak czerwony), schronisko"Strzecha Akademicka", schronisko "Samotnia" (szlak niebieski), "Domek Myśliwski", Polana (szlak niebieski), Doliną Pląsawy, Marmit w dolinie Łomnicy (szlak zielony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9
 • Długość: 8,5km
 • Różnica wzniesień: około 330m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: najbezpieczniejszy jest okres od kwietnia do września, istnieje możliwość korzystania ze ścieżki zimą - z użyciem odpowiedniego sprzętu narciarskiego

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - ŚLĄSKĄ DROGĄ NA ŚNIEŻKĘ

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (przystanek autobusowy PKS "Biały Jar"), dolna stacja wyciągu na Kopę (tu wchodzimy na obszar Karkonoskiego Parku Narodowego), Biały Jar (czarny szlak), Przełęcz pod Śnieżką - "Śląski Dom" (czarny szlak, obok górnej stacji wyciągu na Kopę), Śnieżka (szlak niebieski)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 8
 • Długość: 7km
 • Różnica wzniesień: około 870m
 • Czas przejścia: 3-4h w jedną stronę
 • Kiedy korzystać: od maja do września, zimą szlak w Białym Jarze jest zamknięty ze względu na zagrożenie lawinowe 

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY 

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (dawny kamieniołom opodal Muzeum Sportu i Turystyki), Krucze skały, Sowia Dolina (granica KPN), Sowia Przełęcz (czarny szlak), Czarny Grzbiet, Śnieżka (czerwony szlak), Przełęcz po Śnieżką (szlak czarny i czerwony), Kocioł Łomniczki, schronisko "Nad Łomniczką" (szlak czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 10,2km
 • Różnica wzniesień: około 980m
 • Czas przejścia: 6-8h
 • Kiedy korzystać: od czerwca do września

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA PO EKOSYSTEMACH LESNYCH KPN 

 • Przebieg ścieżki: Jagniątków, Gospodarstwo Szkółkarskie KPN (dojście od przystanku autobusowego MZK przy Domu G. Hauptmanna), Droga pod Reglami, Petrówka do granicy państwowej (czarny szlak), Śląskie Kamienie, Czeskie Kamienie, Czarna Przełęcz (szlakiem czerwonym), Rozdroże pod Śmielcem (szlak niebieski), Czarny Kocioł Jagniątkowski (szlak zielony), Jagniątków-szkółka (czarny szlak, następnie niebieski - Koralową ścieżką)
 • Ilość punktów dydaktcznych: 20
 • Długość: 12,2km
 • Różnica wzniesień: około 850m
 • Czas przejścia: 6-7h
 • Kiedy korzystać: od maja do września

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA DO WODOSPADU SZKLARKI

 • Przebieg ścieżki: parking przy szosie Szklarska Poręba-Jelenia Góra (dojście dla pieszych turystów ze Szklarskiej Poręby - szlak zielony wzdłuż rzeki Kamiennej) z Piechowic (szlak niebieski), Wąwóz Szklarki (szlak niebieski i czarny), schronisko "Kochanówka", Wodospad Szklarki
 • Ilość punktów dydaktycznych: 3
 • Długość: 375m
 • Różnica wzniesień: 11m
 • Czas przejścia: 7-10min. w jedną stronę
 • Największe nachylenie: 17%
 • Dostosowanie: Ścieżka jest wyposażona w zatoczki-mijanki, zatokę zmysłów, WC i podest widokowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parter schroniska "Kochanówka" jest również przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA SZRENICĘ

 • Przebieg ścieżki: Szklarska Poręba (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej), Wąwóz Kamieńczyka (czarny szlak), granica KPN (węzeł szlaków - czarny, czerwony), Wodospad Kamieńczyka, Hala Szrenicka (szlak czerwony), zielonym szlakiem w kierunku Końskich Łbów i Trzech Świnek, Szrenica (szlak czerwony, czarny)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 12km
 • Różnica wzniesień: około 680m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października

TRANSGENICZNA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - POLODOWCOWE DZIEDZICTWO KARKONOSZY

 • Przebieg ścieżki: schronisko "Samotnia", schronisko "Strzecha Akademicka" (szlak niebieski), Biały Jar (szlak żółty - zimą zamknięty dla ruchu turystycznego), Przełęcz pod Śnieżką (czarny szlak), Turystyczne przejście graniczne - "Schustlerova cesta" - schronisko "Lučni bouda"
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9 - 5 na terenie KPN, 4 na terenie KRNAP(Czechy)
 • Długość: 7,5km
 • Różnica wzniesień: 235m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od maja do września

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - CHOJNIK

 • Uwaga!!! Ścieżka jest niedostępna dla normalnego ruchu turystycznego. Jest wyznaczona poza szlakami turystycznymi. Korzystać z niej można tylko po uzgodnieniu i w obecności pracowników edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Przebieg ścieżki: trzy wzajemnie uzupełniające się warianty ścieżki wytyczone są na północnym stoku Góry Chojnik, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zaczynają się i kończą przy budynku dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Wariant I - "Leśne wrota"
 • Długość ścieżki: 800m
 • Czas trwania zajęć: 1-2 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: Ścieżka przeznaczona jest dla małych dzieci od przedszkola do klas I-III szkoły podstawowej
 • Opis zajęć: na tej części ścieżki poznajemy skutki erozji, mijane gatunki drzew, poznajemy sąsiadujące ze sobą las i łąkę śródleśną , można przeprowadzić tutaj proste badania terenowe i zabawy
 • Wariant II - "Skarby historii"
 • Długość ścieżki: 1700m
 • Czas trwania zajęć: 2-3 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, średnich i studentów
 • Opis zajęć: uczymy się rozpoznawać na niej gatunki drzew, obserwujemy sukcesję ekologiczną, obieg materii w przyrodzie, uczymy się spostrzegawczości w czasie zabawy "Poszukiwacze zaginionych śmieci". Poznajemy część historii regionu na cmentarzu rodziny Cogho, a także sposoby pomocy zwierzynie leśnej przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego podczas lekcji w "Zielonej klasie".
 • Wariant III - "Zbójecka droga"
 • Długość ścieżki: 2800m
 • Czas trwania zajęć: 3-4 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka jest przeznaczona dla zaawansowanych młodych przyrodników
 • Opis zajęć: poznajemy zmiany w drzewostanie , stadia sukcesji, różne typy plech porostów, unikatowe formy skalne. Uczymy się też korzystać z kluczy do oznaczania mchów i porostów i roślin zielnych. Poznajemy ich znaczenie jako organizmów symbiotycznych i bioindykatorów.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA DOLINA WILCZEGO POTOKU

 • Długość ścieżki: ok. 3,5 km
 • Ilość przystanków informacyjnych: 8
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 750 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 50 m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka stanowi pętlę prowadzącą szlakami turystycznymi KPN od budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zielonym szlakiem do Drogi Urszuli, następnie Drogą Urszuli do szlaku żółtego nad potokiem Łomniczka i żółtym szlakiem z powrotem do budynku CI KPN. Ścieżka udostępniona jest w całości dla pieszych i częściowo (Droga Urszuli) dla rowerzystów. Wędrując ścieżką poznamy specyfikę karkonoskich łąk, rolę martwego drewna w przyrodzie, dowiemy się po co klonuje się jodłę w Karkonoskim Parku Narodowym i jak dbamy o dzikie zwierzęta. Na trasie ścieżki możemy podziwiać także piękno i siłę górskich potoków, powoli rzeźbiących skalne podłoże.  Na ścieżce wyznaczonych jest osiem przystanków informacyjnych.

ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNE WE WSCHODNICH KARKONOSZACH

 • Długość ścieżki: około 17 km
 • Ilość przystanków: 14
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 1602 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 802 m
 • Czas przejścia: około 8 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka prowadzi poprzez niezwykle ciekawe pod względem geoturystycznym tereny wschodnich Karkonoszy. Początek ścieżki znajduje się przy budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, następnie trasa prowadzi żółtym szlakiem do schroniska nad Łomniczką, dalej czerwonym szlakiem poprzez Kocioł Łomniczki na Przełęcz pod Śnieżką w okolicach Śląskiego Domu, następnie na szczyt Śnieżki i dalej Czarnym Grzbietem do Sowiej Przełęczy, stamtąd na Skalny Stół i z powrotem na Sowią Przełęcz, skąd czarnym szlakiem poprzez Sowią Dolinę schodzi do Karpacza. Wędrując ścieżką zapoznamy się z geologią i geomorfologią tego rejonu Karkonoszy, m.in. spływami gruzowo-błotnymi, polodowcowym Kotłem Łomniczki, budową geologiczną Śnieżki i Czarnego Grzbietu, gruntami strukturalnymi, rzadkimi minerałami i dolinami górskich potoków. Na ścieżce wyznaczonych jest czternaście przystanków informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.karpacz.com.pl nie odpowiada.

Galeria

Lokalizacja

serce Twoje ulubione obiekty 0