Archiwum - 21.06.2014 r.- Triatlon Karkonoski

01 STY 1970 wstecz

Triatlon Karkonoski
 21 czerwca 2014 r.

OGÓLNY REGULAMIN TRIATHLONU KARKONOSKIEGO

CEL

  • Promocja Dolnego Śląska, Karkonoszy i Gór Izerskich jako miejsca do aktywnego wypoczynku
  • Popularyzacja triathlonu 

ORGANIZATOR

Fundacja Maraton Karkonoski 

TERMIN, DYSTANS, TRASA

Zawody odbędą się w dniu 21 czerwca 2014r., start zawodów: godz. 7:00
Miejsce startu znajduje się w Zamku Czocha k.Leśnej
Meta  zlokalizowana jest na Śnieżce
I część zawodów: pływanie 1900 m (jezioro Leśniańskie, 1 pętla, limit czasu pływania 60’)
II część zawodów: rower ok. 90 km (trasa Zamek Czocha - Karpacz)  trasa górska.
Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Zawody przy ruchu otwartym. Zawody w konwencji bez draftingu!
Rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe - dozwolone. Organizator nie zaleca jednak  startu w rowerach do jazdy na czas.
Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem - 5:30 h
III część zawodów: bieg  22km –limit czasowy przy Domu Śląskim 8:00 h. Trasa po szklakach górskich.

OPŁATA STARTOWA -  500zł

W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi! 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 21.06.2014 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, zostaną wylosowane w loterii, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli.

Start w zawodach z obowiązkowym suportem (samochód + 1 osoba).

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do  udziału w loterii i imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

ZGŁOSZENIA

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do loterii i zostaną wyłonieni w drodze losowania.
Wylosowani zawodnicy dostana powiadomienie na maila wraz z kontem do dokonania opłaty startowej. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora zawodnik znajdzie się na liście startowej.
Limit uczestników wynosi 100 osób. 

UWAGI KOŃCOWE

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże ze względu na warunki atmosferyczne trasa może ulec modyfikacji i skróceniu.
Wszyscy uczestnicy podczas etapu rowerowego zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów od innych zawodników, pomijając okres 30s podczas wyprzedzania.
Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy.
W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.  Dozwolona pomoc suportu przy usuwaniu awarii.
Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów - w dniu 20.06.2014 w godz. 14:00 – 19:00. Biuro zawodów w Zamku Czocha.
W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek, opaskę na rękę, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz pamiątkowe koszulki (zawodnik + suport).

WSZYSCY ZAWODNICY, KTÓRZY UKONCZĄ TRIATHLON KARKONOSKI NA ŚNIEŻCE OTRZYMAJA PAMIATKOWE KAMIZELKI FINISHERA.

Po ukończeniu triathlonu na zawodników i ich suport będzie czekała gorąca zupa w Domu Śląskim u podnóża Śnieżki.
W dniu 20.06.2014 roku na Zamku Czocha odbędzie się obowiązkowa odprawa dla zawodników i suportów, oraz Zamkowe Pasta Party dla zawodników i suportów.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną a na trasie biegowej również zabezpieczenie GOPR. W dniu zawodów zawodnicy i suport mają wykupione bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego.
Po zakończeniu zawodów przewidywane jest After Party dla zawodników i suportów.
Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Szczegółowe zasady i regulamin (Race BOOK) zostanie przesłany zakwalifikowanym zawodnikom.

 źródło powyższych informacji - oficjalna strona miasta Karpacz www.karpacz.pl
Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.e-karpacz.pl nie odpowiada