Powstanie Interaktywny Park Zabaw

01 STY 1970 wstecz

Interaktywny Park Zabaw

Burmistrz Karpacza informuje, iż złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, na realizację zadania  pod nazwą „Interaktywny park zabaw w Karpaczu” został wybrany do dofinansowania i mieści się w limicie dostępnych środków. Interaktywny park zabaw powstanie przy ulicy Parkowej  działka nr 504/2.

W ramach projektu stworzone zostaną  warunki do bezpiecznej zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci  i rodziców,  co uatrakcyjni i wzbogaci formę spędzania wolnego czasu oraz wpłynie na wzrost kontaktów społecznych  i  międzypokoleniowych. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: marzec 2014. Wartość projektu: 445 567,50 zł, dofinansowanie unijne: 289 800,00zł.
 
 Ref. Rozwoju Lokalnego

 

źródło informacji newsletter Karkonoskiego Informatora Samorządowego z dnia 18.05.2012
Za zmiany dot. powyższej informacji redakcja www.e-karpacz.pl nie odpowiada.